Rapport från Wittsjö hembygdsförening årsmöte

VITTSJÖ. Ett 70-tal personer fanns under lördagen samlade i Medborgarhusets teatersal för att närvara vid föreningens årsmöte.

Ordförande Crister Albinsson välkomnade samtliga och lämnade över till Hembygdsföreningens sånggrupp som inledde med att framföra sången ”Vårt Göingeland”. Därefter följde ytterligare ett antal vackra melodier.

Claes Ruderstam förrättade parentation över ett antal medlemmar som under 2022 lämnat oss. För att hedra de bortgångna genomfördes därpå en tyst minut.

Crister Albinsson berättade att föreningen totalt drabbats av en minskning i antalet medlemmar under det gångna året. Liknande situation råder i flera andra hembygdsföreningar i Sverige. En teori som framförts är att pandemin med färre antal aktiviteter kan vara orsaken till nedgången i antalet medlemmar.

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Lars Henningsson och till sekreterare Inge Johannesson.

Årsmötet följde en standarddagordning där Kire Sagergrim Malmberg valdes till hembygdsföreningens nya ordförande. Även tre nya styrelseledamöter valdes, Marita Gutrad, på 1 år, Pernilla Svensson samt Lars Ivansson, de sistnämnda på två år.

I övrigt blev det i huvudsak omval av ledamöter till föreningens många kommittéer.

Firandet av Valborg var en punkt där mötet inte fann en tydlig lösning. Ambitionen att fira vid Skansen var tydlig men ingen var beredd att axla ansvaret. Uppgiften lades på nyss valda styrelse att försöka lösa.

Nyvalda ordföranden Kire Sagergrim Malmberg berättade att ambitionen inför kommande året är att fortsätta utveckla grupper som riktar sig mot den yngre generationen.

Medlemsavgiften för 2024 fastställdes till 150:-. Förslag finns att i framtid även införa ett familje-medlemskap.

Föreningens stadgar kom upp till diskussion, där mötets mening var att nuvarande stadgar skall ses över för att minska textvolym samt därmed ge kommande styrelser större handlingsutrymme. Styrelsen fick i uppdrag att överse nuvarande stadgar.

Efter årsmötesförhandlingarna fortsatte föreningens kör att framföra ett antal sånger under det att närvarande bjöds på kaffe och kaka.

Speciellt inbjuden var Vittsjöfödde handbollsspelaren och numera psykologen Albin Tingsvall som höll ett mycket intressant föredrag. Speciellt reportage kommer.

 

Top