Jag sökte dina spår på stranden…

Dikten skrev jag efter att vi båda gått samma akvarellkurs ute vid Hallandskusten, dock en vecka isär.

Jag sökte dina spår på stranden
i en sand
där stormen hårdhänt lekt,
men jag fann dem bara
i mitt hjärta spåren som du varsamt smekt.

Jag sökte dina händers hud
i en natt
där sömnen våldsamt flytt,
men blott drömmen gav
en aning
och en längtan efter dej på nytt

 

Top