Det finns ett antal trafikfarliga platser i Vittsjö

VITTSJÖ. Alla är säkert medvetna om den höga trafikbelastningen på väg 117, inte minst av tunga fordon.

Under den mörka delen av dygnet finns några platser inne i Vittsjö som är extra farliga för fotgängare. Att det dessutom slarvas mycket från både fotgängare/ cyklister med att bära reflexer/ belysning samt att därtill gatubelysningen är tveksam innebär att det finns stora risker att olyckor kan inträffa.

För inte så länge sedan körde en rattfull bilist ner de båda trafikmärkena utanför ICA. Rester från bilen ligger fortfarande kvar. Med tanke på hur ofta detta övergångsställe används borde något göras innan olyckan händer. Kanske någon form av trafikljus, eller naturligtvis ännu bättre en parkering på samma sida som affären.

Nästa farliga plats är övergången vid Robins Pizzeria. Gatubelysningen är placerad så att den inte lyser vid övergången. Vid flera tillfällen har mörkklädda personer utan reflex promenerat rakt ut på vägen och än så länge haft turen på sin sida.

Nästan samma sak gäller för övergångsstället vid La Cortina. Här finns dock på ena sidan en gatlykta som dock delvis är skymd av träden.

Fortfarande finns personer som, även med barnvagn, går på den sedan i fjol borttagna gångbanan till höger på bilden. Enligt tidigare uppgift från Skanska kommer ny asfaltbeläggning som gör att väg 117 därmed breddas. Kanske gör detta att även den tunga trafiken kan passera järnvägen med högre hastighet!?

Det finns personer som inte noterat att det tidigare övergångsstället enligt bilden (vid biblioteket) numera är borttaget. Dessa fotgängare skapar, kanske i sin tro att de kanske gör rätt, ibland farliga situationer.

Säkert är ovan något att ta upp vid kommunens kommande ”Trygghets-vandring” i byn.

 

Top