PRO möte lockade över femtio medlemmar

BJÄRNUM. Februari är årets mest årsmötestäta månad, så även PRO Bjärnum genomförde sitt årsmöte denna månad.

 PROs ordförande Maj Inger Eklöv hälsade alla välkomna till årsmötet 2023

Ordförande Maj-Inger Eklöv hälsade välkommen och presenterade Arne ”Grus” Persson som var på scenen med sin gitarr.

 Trubaduren Arne ”Grus” Persson från Vittsjö var engagerad till PROs årsmöte 2023

Arne började finstämt med Lasse Berghagens ”Du är för alltid en del utav mig”. Därefter började parentationen över de åtta medlemmar som avlidit under 2022.

 Karin Andersson läste upp de medlemmar som lämnat det jordiska och Karin Magnusson tände ett ljus för att hedra

Karin Magnusson började med en dikt för att sedan tända ljusen då Karin Andersson läste upp namnen på de avlidna.

Maj Inger Eklöv och Karin Andersson valdes till att leda årsmötesförhandlingarna

Då årsmötesförhandlingarna startade fick både ordföranden, Maj-Inger Eklöv och sekreteraren Karin Andersson förtroendet att sköta årsmötet. Verksamhetsberättelsen lästes upp och redovisade den verksamhet som bedrivits under det gångna året. Kassör Ann-Marie Persson gick igenom föreningens ekonomi och kunde konstatera att året gått med viss förlust. Det upplevdes som planerat då året innan genererat en ganska stor vinst.

 Revisor Margita Nilsson läste revisorernas godkännande för verksamhetsåret 2022

Revisorerna ansåg att bokföringen var väl genomförd och föreslog att styrelsen skulle få ansvarsfrihet för det gångna året. Mötet följde revisorernas förslag och styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Valberedningen hade gjort ett gediget arbete och valen genomfördes med snabba klubbslag. Inga förändringar var föreslagna inom styrelsen och även bland de flesta övriga funktionärer var det omval.

 Ingrid Thurn avtackade Inga-Lisa Martinsson för 17 år i köket.

Ingrid Thurn passade på tillfället att avtacka Inga-Lisa Martinsson som under 17 år skött kaffekokningen på Träffpunkten, med en bukett blommor. Även Berit Persson avtackades, hon var dock inte närvarande.

Då de formella förhandlingarna var avslutade tog Arne åter ton. På ett förtjänstfullt sätt framfördes kända låtar som, Flicka från Backafall, Hjärtats röst och Den flickan skall bära mitt efternamn, innan det var dags att inmundiga fastlagsbulle och kaffe. Den mycket välsmakande bullen kom från Bjärnums Konditori och var sponsrade av Snapphanebygdens Sparbank.

 Alla var rörande överens om att Trubaduren Arne ”Grus” Persson förgyllde eftermiddagen med sin fina repertoar.

Med en blandad repertoar fortsatte Arne att underhålla. En viss förkärlek för Olle Adolfssons alster kunde skönjas då flertalet av låtarna bar dennes signatur. Även Cornelis fick ett antal av sina låtar presenterade från scen.

Som avslutning spelade trubaduren ”Kvällens sista dans” och visst var det några som tog chansen...!!

Innan eftermiddagen var slut och Nationalsången sjöngs bjöd Arne upp till dans. Det äkta paret Karin och Christer Magnusson och Margitha Nilsson och Herbert Martinsson tog tillfället i akt och svängde runt på parketten.

Fler bilder från mötet:

Birgitta Magnusson var behjälplig i köket och såg till så att alla fick en semla till kaffet.

 Kassör Ann-Marie Persson gick igenom föreningens ekonomi

Trubaduren Arne ”Grus” Persson från Vittsjö gjorde ett fint framträdande på årsmötet

Yla Magnusson och Irene Fredman sålde slut på lottorna och såg till så att alla priser gick ut.

 Maj Inger såg till så att Trubaduren fin en fin kvast blommor för sitt fina framträdande på PROs årsmöte 2023

 

 

Top