Trygg i Vittsjö genomförde årsmöte

VITTSJÖ. Under onsdagskvällen genomförde ”Trygg i Vittsjö” sitt årsmöte på värdshuset Furuliden. Inte mindre än 34 av föreningens idag cirka 50 medlemmar hade hörsammat kallelsen.

Årsmötet genomfördes snabbt och enkelt under ledning av Sivard Strand. Mötet beviljade ansvarsfrihet för det genomförda verksamhetsåret.
Under punken val av funktionärer till styrelsen det blev omval på samtliga befattningar. Sivard Strand fortsätter som ordförande, Kerstin Jönsson som sekreterare och Leif Thånell som föreningens kassör.

Under det genomförda verksamhetsåret har medlemmarna med föreningens bil patrullerat i området Emmaljunga, Vittsjö, Verum med omnejder under minst 323 dagar. Tyvärr har en del missat att skriva in genomfört körpass i föreningens loggbok, därav en osäkerhet vad gäller antal bevakningsdagar. Polis kontaktades under 2022 akut vid minst åtta tillfällen. Därutöver har föreningens medlemmar noterat och rapporterat misstänkta fordon och personer samt efter tips genomfört extra bevakning.

I årsrapporten skriver man att ökade kostnader för bland annat bränsle men även för bilens underhåll gör att ekonomin för stunden är lite ansträngd. Samtidigt noterade man en kraftig ökning av antalet privatpersoner som bidrar ekonomiskt. Samtidigt har antalet ekonomiskt stödjande företag minskat en aning. Under mötet lämnades förslag att föreningen bör kontakta flera försäkringsbolag för att om möjligt från dessa erhålla ekonomiskt stöd för driften.

I en förening som Trygg i Vittsjö sker ständigt omsättning av chaufförer. I årsrapporten skriver man att Pandemin säkert gjort att några tidigare chaufförer valt att sluta. Man välkomnar därför alltid nya medlemmar med ambitionen att varje chaufför endast skall genomföra ett körpass per månad. Det höga antalet bevakningsdygn genomförs idag med stöd av att några medlemmar kör extrapass.

Ordförande pekade på föreningens hemsida som innehåller saklig information för både medlemmar och för dem som är intresserade av att ansluta som nya chaufförer.

Mötet avslutades med att föreningen bjöd medlemmarna på smörgåstårta och kaffe.

 

Top