Kyrkogårdsvandring i Vittsjö

Första kyrkogårdsvandringen på kyrkogårdarna i Vittsjö började 1989 och varje år har det varit två eller tre sådana träffar där ständigt nya uppgifter kommer fram och arkiveras. Tidsperioden är cirka sex år innan de omkring 1 300 gravplatserna har besökts. För tillfället är det fjärde omgången som pågår men det dröjer till nästa år innan nästa omgång påbörjas på Gamla kyrkogården.

Ledare för dessa vandringar från början har varit Ebbe Persson och en tämligen omfattande dokumentation har skett under de gångna åren där besökarna har kommit med värdefulla uppgifter. Ännu fler fakta hade kommit fram om stenarna hade kunnat talat! För närvarande är det Västra kyrkogården som håller på att dokumenteras.

Nästa kyrkogårdsvandring i hembygdsföreningens regi blir den 25 juli med början klockan 14.

Top