Bärarlaget - en fin service i Farstorp

FARSTORP. I Farstorps församling finns sedan 20-talet år ett speciellt bärarlag, som kan träda i tjänst vid begravningar, då kistan med den avlidne tas ut från kyrkorummet till den grävda graven på kyrkogården. Nio män, alla pensionärer, ingår i laget. Sex personer tjänstgör åt gången. Det brukar bli ungefär fyra - fem uppdrag per år.

- Det var tidigare kyrkoherden i Hästveda och Farstorp – Elisabeth Lindow - som kom med idén i början av 2000-talet, berättar Bengt Cronsell, som är sammankallande för verksamheten i dag.

- På rak arm vet jag i dag ingen annan församling med ett sådant bärarlag som vid önskemål kan ställa upp, helt gratis, fortsätter han. Det är en väldigt fin service.

De medverkande har stor erfarenhet av den här tjänsten som är helt kostnadsfri för dödsboet. Bärarna belönas med en gemensam sammankomst varje år.

- Det är viktigt att allt vad vi gör sker ytterst värdigt, säger Bengt Cronsell. Alla ska vara likadant klädda, antingen alla i kavaj eller samtliga i överrock. Svarta skor, vit skjorta och svart slips tillhör klädkoden. Alla är tränade till att gå på samma sätt. Rörelserna ska vara likadana.

Är det långt att gå från kyrkporten till själva graven, används den speciella katafalkvagnen som hjälpmedel. Annars bärs kistan av sex män. När kistan sänks i graven, är det ytterst viktigt, att alla rörelser är samordnade. Bärarlaget samverkar med kyrkvaktmästare och begravningsentreprenör samt tjänstgörande präst.

Om det ordnas någon minnesstund efter själva begravningen, går det bra för dödsboet att inbjuda bärarlaget, men det är inget tvång. Farstorps bärarlag består i dag av: Bengt Cronsell, Ljungamölla, Kent Gunnarsson, Kråkeberga, Anders Lennartsson, Kråkeberga, Sten Svensson, Farstorp, Kim Pettersson, Lur, Olle Turesson, Troedstorp, Mats Nilsson, Sparrarp, Lennart Nilsson Sparrarp, och Bertil Thorson, Länekärr.

 

Top