Vårkläder hos SPF i Verum

VERUM. Mars månadsmöte var förlagt till bygdegården. Ordförande Jan Jönsson välkomnar nästan 90 st som har anmält sig, särskilt välkommen till medlemmar från Bjärnums SPF och PRO. Han berättar lite om kommande aktiviteter innan Curt ledde oss i lite allsånger, med olika resultat på damer och herrarnas sång. Sen blev vi serverade en god landgång.

Anna-Lena Winqvist från Rågårds i Hässleholm berättade lite historia om bytet av namnet Jansens till Rågårds vars nuvarande ägare heter Axel Rågård med 5 butiker i olika städer. Hon hade verkligen lyckats matcha ihop snygga och passande kläder till våra egna mannekänger.

Britt och Stig, Anna-Greta och Jan, Ann-Marie och Kjell-Uno visade sen färgglada och snygga vårkläder, som Anna-Lena berättade om kvalitet och priser. Mannekängerna och Anna-Lena tackades med applåder och godis

Sen var det dags för kaffe och en god kaka.

5 lott ringar såldes och dragning sker på de många fina skänkta vinsterna. Jan tackar alla som kommit denna eftermiddag som blev mycket trevlig och glad. Representanter från SPF och PRO i Bjärnum tackade också och instämde i detta.

Mötet avslutades med nationalsången.

 

Top