26-åring ny ordförande för Centern i Farstorp

FARSTORP. Centerpartiets avdelning i Farstorp har fått en ny, ung ordförande. 26-årige lantmätaren Jens Pettersson, uppväxt i Långaröd, har valts som ny bas i den kombinerade föreningen för både män och kvinnor. Han efterträder Ros-Mari Nilsson som ordförande. Jens Pettersson, nyutbildad lantmäteriingenjör, med jobb i Kristianstad, får nu ta sig an bland annat Centerns 100-årsfirande i Farstorp under 2024. Pettersson bor nu i Hässleholm med sambo. Framöver flyttar de nog till Farstorp.

Ros-Marie Nilsson överlämnar klubban till den nyvalde ordföranden Jens Pettersson

- Det fanns inte i våra vildaste föreställningar, att vi skulle lägga ner vår förening inför detta jubileum, säger veteranen Staffan Andersson i Gammalstorp, Farstorp.

- Därför har vi gjort allt för att söka hitta en ny ordförande – och vi har lyckats.

I övrigt gick allt i omvalens tecken när den lilla skaran sammanträdde.

Centerpartiet har som bekant tappat rejält även i det tidigare mycket starka fästet Farstorp. Den nye ordföranden får en tuff uppgift.

- Vi hade ändå ett par ganska livliga diskussioner, berättar Staffan Andersson från styrelsen. Kommunen måste ju satsa mycket stora pengar på attt byta ut ledningar och annat för vatten och avlopp. Ska vi från själva landsbygden vara med och betala allt detta till tätorten och samhällena, eller kan vi slippa lindrigare undan?

Den unge ordföranden säger, att han vill se ett utökat samarbete mellan alla slags föreningar, klubbar och organisationer på den livaktiga orten.

 

Top