Trygg i Bjärnum bidrar till minskad brottslighet i bygden

BJÄRNUM. Trygg i Bjärnum genomförde på onsdagskvällen sitt årsmöte vid Tre hammare.

Vid årsmötet framkom att styrelsen skött verksamheten på ett föredömligt vis, varför ansvarsfrihet beviljades av mötet.

Bo Nilsson omvaldes som ordförande i Trygg i Bjärnum

Det blev i huvudsak omval till samtliga funktioner i styrelsen. Som ordförande för föreningen fortsätter Bo Nilsson.

Föreningens uppgift är att bevaka samhällena Bjärnum, Farstorp och Mala samt omkringliggande byar.
I årsrapporten framkommer att det tyvärr har skett stölder av bland annat drivmedel men även bilars katalysatorer uppfattas som stöldbegärliga. Därför har man under året ägnat extra tid att bevaka industrier, åkerier och parkeringsplatser. Detta har säkert bidragit till att denna typ av stölder minskat.

Antalet medlemmar i föreningen har under det gångna året ökat markant varför man nu kan bemanna föreningens bil nästan hela månaden. Medlemmarna kör enligt fast lista ett pass i månaden. Just nu finns ett antal medlemmar som kör ”extrapass” för att täcka samtliga dagar.

Har du möjlighet att bidra genom att ställa upp för ett körpass en gång i månaden är detta naturligtvis välkommet, säger ordf. Bo Nilsson.

Föreningen är aktiv med att göra reklam för sin verksamhet genom att vid flera tillfällen visa upp bilen och berätta om den ideella brottsförebyggande verksamhet man bedriver.

För att kontakta Trygg i Bjärnum kontakta Bo Nilsson via tfn 072 706 06 35 eller Tryggpatrullen/ bilen via 0708 98 98 07

 

Top