Det är viktigt att Landsbygden kan leva vidare…, ideella krafter går nu samman

VITTSJÖ/ HÅRSJÖ. ”Vi vill att vår skola även framledes kan vara en samlingslokal för föreningar, -deras årsmöten och övrig verksamhet”.

Så inleder man en skrivelse med anledning av att kommunen ställer höga krav på rening av avloppsvatten.
- Att lösa detta problem är ambitionen som finns bland de som nu ställer upp helt frivilligt med sina insatser, säger Karl-Gustav Johansson.

Från vänster Tord Karlsson, Bengt Jönsson, Karl-Gustav Johansson, Jan Svensson

Hårsjö skola ägs idag av föreningen Hästhult AIK, en idrottsförening med historiskt väldigt många strängar på sin ”lyra”.
Föreningens historia kan enkelt beskrivas i stora framgångar i både vintersporter och i fotbollssammanhang.

Notabelt är att föreningen i högsta grad är aktiv även året 2023,
- här i Hårsjö kommer i år som vanligt att genomföras Valborgsfirande, detta lyckas man inte med i närmaste tätorten Vittsjö.
- den sedan många år populära Tipsrundan kommer även i år att genomföras i Hårsjö.
- även den välbesökta Metartävlingen i Hårsjön kommer att genomföras runt Kristi Himmelsfärdshelgen.

Jan Svensson berättar minnen från egen skolgång i Hårsjö skola

Jan Svensson, som är uppväxt i bygden och har egna minnen från sin skoltid i Hårsjö skola berättar att skolan tillkom under tidigt 1900-tal. Det bedrevs sedan skolverksamhet här fram till sent 1960-tal.
Efter att skolverksamheten upphörde kom skolbyggnaden så småningom i Hästhults AIK ägo.

Idag kommer intäkter för fastighetsunderhåll främst från Hästhult AIK, LRF, PRO, Älgjakt, Centerns kvinnor och Hushållningssällskapet. Därutöver används lokalen som samlingspunkt vid Tipspromenaderna, fisketävlingen och som festlokal vid bröllop och födelsedagar, avslutar Jan Svensson.

Just nu är prio ett att uppfylla kommunens miljökrav, - en åtgärd som kostar mycket pengar. Därefter får komma byte av fönster och målning av byggnaden, berättar Tord Karlsson.

Vi är väldigt tacksamma för att Sven-Erik Henriksson hjälpt oss med att utforma alla skrivelser som vi behövt skicka, tillägger Kalle Johansson.

Roligt att notera är att vi fått väldigt fint stöd av bland annat Vittjöfonden, Hushållningssällskapet, Fastighetsförvaltningen vid Hässleholms kommun, Snapphanebygdens Sparbank och företaget DMB för att nämna några. Det är inte otänkbart att fler är på gång att ekonomiskt stödja, berättar Karl-Gustav Johansson.

Dennis Andersson och Karl-Gustav Johansson bygger den nya reningsanläggningen

Arbetet med att uppfylla miljöreningskraven är i full gång. Det är Dennis Andersson som genom sitt företag DMB svarar för allt grävarbete. Dennis berättar att han bara under senaste tiden anlagt ett 15-tal liknande filteranläggningar runt om i området.

Bengt Jönsson förbereder brasan inför årets firande av Valborg

Bengt Jönsson passade på att ta med och lägga upp det första riset till den kommande ”Majbrasan”. Traditionen bjuder sedan många år att Hästhultsborna och många från bygderna runt omkring, inte minst från Vittsjö, firar Valborg vid just Hårsjö skola.

 

Top