Ett 50 chaufförer för "Trygg i Vittsjö” välkomnar fler till verksamheten och gläds samtidigt över ny fin hemsida

VITTSJÖ. Trygg i Vittsjö som startades av frivilliga, -bland annat Stefan Arnstad, -”El-Olle” och Ebbe Persson redan under sent -90tal är idag en livaktig förening. Under 2008 bildades föreningen där Sivard Strand idag är ordförande. Medlemsantalet har under senaste året ökat och man kan nu täcka nästan årets samtliga dagar för bevakning av bygden.

Genom ny frisk kraft i föreningen, Viktor Maár, -har en betydligt modernare hemsida skapats, en sida som nu tydligt beskriver det fina preventiva och brottsförebyggande arbete som ideella krafter bedriver i stort sett samtliga dagar året om.

Genom den nya hemsidan är det samtidigt lättare att stödja den preventiva verksamhet Trygg i Vittsjö bedriver. Med tanke på ökade kostnader för bland annat drivmedel och andra omkostnader för föreningens bil som rullar drygt 10 mil varje natt finns stort behov av ekonomiskt stöd. Föreningens kassör Leif Thånell har på den nya hemsidan gjort det möjligt att enkelt swisha över sitt stöd, alla bidrag är välkomna. Redan på startsidan för den nya hemsidan finner du möjlighet för detta stöd.

Det råder ingen tvekan om att denna patrullverksamhet verkligen behövs, detta omvittnar bland annat polisen. I både Vittsjö och på de andra orter där motsvarande verksamhet bedrivs är brottsligheten betydligt lägre, menar polisen. Som framgår i några av de länkar som finns på ”Trygg i Vittsjö” nya hemsida beskrivs hur patrullen säkert förhindrat brott vid flera tillfällen. Tyvärr fortsätter brottsligheten ändå, tillgängligheten och behovet av droger är stor även i lilla Vittsjö.
En del patruller har noterat just försäljning av droger ogenerat mitt i natten mitt i byn. Samtidigt skapar skadegörelser från ett mindre ungdomsgäng både frustration och ledsamhet hos många. Tyvärr är några av tonåringarna är redan kända av polisen efter upprepad brottslig verksamhet.

Länk till Trygg i Vittsjö nya hemsida finns här.

 

Top