Två nya ledamöter i Bygdegårdsföreningens styrelse

BJÄRNUM. Bjärnums Bygdegårdsförening avhöll självklart sitt årsmöte i Bygdegården. Denna gång var flera av andelsägarna på plats för att deltaga på årsmötet. De tjugotalet stolar som var förberedda fylldes och det får anses som god närvaro.

Erling Thelander valdes att leda dagens möte och Regina Andersson fick förtroendet att sköta protokollet. Samtliga handlingar var väl förberedda och besluten klubbades igenom i rask takt.

På punkten val, hade valberedningen förslag på två nya styrelseledamöter. Från PRO valdes Eleonor Lindahl och från SPF, Leo Johannessen.

Nyvalda styrelsen för Bygdegårdsföreningen. Urban Nilsson, Regina Andersson, Bert Ljungberg, Eleonor Lindahl, Jonas Larsson, Leo Johannessen och Kerstin Elofsson. Saknas på bild, Gunnar Lundh och Fredrik Rosberg.

Målet för föreningen är att öka uthyrningen under det kommande året samt göra en del underhåll på fastigheten. Under året är planen att byta ut en altandörr och ett fönster. Dessutom behöver lokalen en allmän uppfräschning genom att målning av väggarna.

Efter en del diskussioner och allmänna frågor rörande lokalerna fick representanter från den relativt nya föreningen, Bjärnums Hantverks och Byaförening, möjlighet att berätta om föreningen. Per Eldonsson som är ordförande och ledamoten Kicki Carlberg var på plats och berättade att föreningen äger fastigheten där restaurang Tre Hammare är beläget. Här finns även en lokal som kan hyras för ett rimligt pris. Föreningen vill även ha samarbete med andra föreningar i trakten.

När dagordningen var genomgången kunde Erling lämna över klubban till nyvalde ordförande för Bygdegårdsföreningen, Bert Ljungberg.

Inget årsmöte utan förtäring och här bjöds det på två olika smörgårdstårtor från ICA Supermarket i Bjärnum. Undertecknad kan intyga att båda alternativen var väldigt goda.

 

Top