Skadegörelse vid skolan samt spring på taken under kvällar

VITTSJÖ. Under söndagskvällen blev Trygg i Vittsjö-patrullen uppringd av privatperson och informerad om att åverkan pågick vid skolan.

Uppringaren ombads att omedelbart ringa polis. Först på plats fanns Trygg-patrullen. Det noterades att två fönster vid skolan var skadade. En grupp ungdomar lämnade hastigt platsen då Trygg samt polis anslutit. Polisen berättade att det förekommit åverkan vid skolan även tidigare i veckan.

Efter ett tag fick Tryggpatrullen kontakt och pratade med några andra ungdomar, som inte verkade vara inblandade men som visste vilka som brukar göra åverkan vid skolan. De berättade att det förekom även att man tog sig upp på Medborgarhusets samt även förskolan Bäckabros tak. De berättade vidare att några av de aktuella ungdomarna även rökte hasch.

De ungdomar patrullen pratade med var medvetna om både det farliga i att gå upp på taken samt det mycket olämpliga i att använda narkotika. När jag berättade om den tragiska olycka som hände för inte så länge sedan då en ung flicka i Svedala omkom efter fallit från just ett tak förstod de än mer faran.

Patrullen föreslog att de skulle prata med sina föräldrar om vad som förekommer vid skolan. Kanske kan föräldrarna då prata med de aktuella ungdomarnas anhöriga innan en tragisk olycka händer. Ungdomarna lovade att ta upp saken hemma.

Lite senare gick patrullen runt vid förskolan Bäckabro. Inne vid förgården fanns förutom kvarlämnad pizzakartong och tomburkar även flera fimpar, om detta var hasch-fimpar konstaterades inte.

 

Top