Birgitta Hängsel lämnar jobbet

FARSTORP/BJÄRNUM/VANKIVA. 68-åriga Birgitta Hängsel har nu pensionerat sig från sin 10-åriga tjänst som kyrkomusiker i Bjärnum/Farstorp/Vankiva.

Söndagens avtackning i Farstorps kyrka lockade ett 50-tal besökare. Det blev en stämningsfull gudstjänst under ledning av kyrkoherde Mats Svensson. Hängsel slutar sin praktiska del av jobbet i månadsskiftet oktober/november.

Kyrkoherden Mats Svensson och kyrkvärden Staffan Andersson höll båda tal, i vilka de framhöll den avgående medarbetarens långa och förtjänstfulla arbete. Blommor överlämnades. Birgitta Hängsel förklarade i sitt tacktal, att hon alltid trivts mycket bra i Farstorps församling.

Folk från Röda Korset i Farstorp hade smyckat kyrkan med olika skördealster från trädgårdar och åkrar. Mycket arbete hade lagts ner.

I församlingshemmet serverades kaffe med tillbehör, denna tacksägelsedag.

Röda Korset sålde också lotter och publiken skänkte 3 225:- till insamlingen för Världens Barn.

Hellre-Än-Bra-kören och Sofia Nilsson från Lur medverkade med sång och Linus Engkvist kompade på gitarr.

 

Top