Trygg i orten Vittsjö ? -kanske inte riktigt sant……

VITTSJÖ. Känner du dig trygg i din vardag i orten? Troligen svarar du Ja på frågan. Tyvärr stämmer inte detta riktigt med den verklighet vi ser under flera av våra nattpass. Föreningen välkomnar fler medlemmar i syfte att täcka årets samtliga dagar.

Att visa upp Tryggbilen fyller ett viktigt avskräckande syfte, -att notera pågående oegentligheter är mycket svårt, kräver sakta fart, skarpa ögon o skärpt sinne. Att då utgå från en plan för vad som kan vara stöldbegärligt i området är en bra strategi för att försöka förhindra brott. Under ett nattpass händer det välkommet att lokalboende ringer för att ge tips till Trygg-partullen.

Om allt faller på plats, är det som för vår patrull, -vi har iakttagit, noterat o tyvärr tvingats rapporterat brott till Polis väldigt många gånger. Polisen har därefter vid några tillfällen gripit både ”diesel-tjuv”, rattonyktra förare, samt förare av lastbilar med helt osäkrad last.

Vi som ofta kör ”Trygg i Vittsjö” under nätterna ser som framgår en helt annan bild och är inte lika säkra på att området är så tryggt. -Nja, det förekommer tyvärr för mycket handel under nätterna på flera platser i byn. En av dessa platser är Bäckabro, en annan vid Minneslunden -finns Tryggbilen o stör ändras platsen snabbt.

Området vid Bäckabro är troligen även utgångsplats för placering av ”varnare” för pågående/ eller planerade inbrott. Platsen är strategisk där både Tryggbil o Polis kan iakttas och då rapporteras/ varnas de som för stunden bedriver illasinnad verksamhet. Flera av de fordon vi rapporterat vid Bäckabro är stulna eller har körförbud.

Polisen är glad över att föreningar som Trygg i Vittsjö och Trygg i Bjärnum finns, därav ett bra samarbete sedan många år.

Med ålders rätt har under sommaren ett antal lämnat föreningen,
-har du tid och vill hjälpa till att värna om vår bygd är du varmt välkommen att ansluta dig. Normalt handlar det om ett pass varje månad.

Kontaktinformation finns här eller på Portalens startsida.

Trygg i Vittsjö, Trygg i Bjärnum

 

 

Top