Mycket blött i markerna just nu, -en varning

VITTSJÖ, BJÄRNUM. Den senaste tidens regnande har gjort att det är mycket blött i markerna i hela Göinge. På flera platser är vattennivåerna just nu lika höga som de brukar vara på våren efter snösmältningen.

Så här stor är lilla Vieån i Verum just nu

Sjöarna runt Vittsjö har många tillflöden vilket gör att nivåerna stiger väldigt fort. I Vieån som är förbindelse mellan Vittsjös sjösystem och Helge å svämmar det över på flera ställen. Även Helge å som kommer från Småland är oroväckande strid. Med ”fel” vind kan flera orter nedströms, bland annat Kristianstad, få stora problem.

Som en följd av den blöta marken ökar risken att träd utmed våra vägar skall falla. Det är säkert därför klokt att ta det extra försiktigt utmed vägarna just nu. Speciellt granen som har ytliga rötter och nu inte får fäste kan mycket väl helt plötsligt falla över vägen, speciellt i kombination med lite vind.

Så här ser det ut strax öster om Stavshult

 

Top