Lärarna i startgroparnaStörre skolområde men mera tid i utbildningen för rektorn
Jan presenterar några nya medarbetare och berättar vidare att en del av socilaförvaltningens personal jobbar i nära samarbete med skolan. Andreas, på fritidsgården i Vittsjö, är en av dessa personer.
Jan berättar vidare att från den 1 januari fortsätter utbildningen i annan organisation. Förändringarna är ganska omfattande och därför kommer alla hushåll i kommunen att få en särskild tidning i brevlådan "Aktuellt från barnomsorg och skola i Hässleholms kommun".
 Kommunen får fem skolområden där skolområde D omfattar f.d. rektorsområde Bjärnum och T4. Skolområdeschef blir Kristina Liljerup vars uppgift blir att arbeta mycket med ekonomi och administrativa frågor. Därmed avlastar man rektorerna som ska få mera tid med sina elever och sin personal.
Avsikten är att tidningen skall utkomma med två nummer per år och för att få mera delaktighet i skolans arbete öppnar ordföranden i barn- och utbildningsnämnden, Lena Olsson, en blogg på www.hassleholm.se/blogg/lena. Hon uttrycker i tidningen att hon vill föra en levande dialog om stort och smått kring hennes och dina hjärtefrågor.

Berdskap för eventuell svininfluensa
En aktuell fråga är svininfluensan. Jan berättar att man måste ta en eventuell sådan pandemi på allvar. Region Skåne har ansvaret för övergripande beredskap, kommunens förvaltningar arbetar fram riktlinjer och redan nu finns pamfletter med kortfattad och tydlig information till skolans personal, kallad "Den nya influensan".
- Vi får också en ny elevhälsoorganisation i förvaltningen som förhoppningsvis blir mera förebyggande, menar Jan.
- Den kommer att påverka alla, menar Bitte Jacobsson, skolsköterska. Den kräver allas delaktighet ty mycket bygger på samarbete, men det ser jag fram emot, säger Bitte.
Personalen tar rast och jag lämnar mötet.lrarstart-2009.jpg
Top