Vattenståndet på Vittsjön kan nu avläsas på sticka

VITTSJÖ. Vattenståndet i Vittsjön varierar ganska kraftigt beroende på tillflödet. Normalt vattenstånd är 100,4 meter ö h. Vid torrperioder kan det bli några decimeter lägre men vid snösmältning och kraftig nederbörd kan vattenståndet stiga flera decimeter, särskilt vid tillflöden. Det mest konstanta värdet finns vid Kopparslagaregatans förlängning till Vittsjön. Där finns sedan ett par dagar tillbaka en mätsticka som visar det för tillfället aktuella vattenståndet ö h.

Mätstickan visade 114 m ö h i går kl 14.

Vattenståndet i Vittsjön kunde med enkla medel bli mer konstant! Det mer och mer igenväxta vattenflödet mellan Vittsjön och Kallsjön kunde rensas och fördjupas för att ge bättre flöde därmed skulle vattennivån i Vittsjön bli mera konstant.

 

Top