Fyra torp utmärktes i Vittsjö

Första torpet som märktes ut var nummer 73 i Vejshult. Om detta torp förtäljes inte mycket i Paulssons bok. På 1847 års karta finns inget torp utmärkt på denna plats.

Torp nummer 80  kallades Svärjarehuset, beroende på mängden svordomar som hade uttalats i detta torp mellan Charlotte & Magnus Dackes och Marianne och Gunnar Petterssons fastigheter utmed vägen mot Hästhult.

Torp nummer 82, Per Olssons är beläget cirka 100 meter öster om tidigare Hästhult missionshus och 50 meter från vägen mot Hästhult. Detta torp revs ner omkring 1903.

Torp nummer 83 , ett husartorp beboddes Per Ehns. Torpet skall ha legat något väster om huset där "Petrusa Pågar" bodde på sin tid. Ägare till torpplatsen är Stig Petersson. Torpet omtalas senast 1810 och tänkbart är att det revs något senare.

Wittsjö hembygdsförening fortsätter det pionjärarbete som Ernst Paulsson påbörjade för snart 70 år sedan. Boken Torp och torpare...finns att köpa hos Wittsjö hembygdsförening jämte ny bättre överskådlig karta.

Top