Folkomröstning enda chansen rädda de små simhallarna

BJÄRNUM. På tisdagskvällen bjöd aktivitetsgruppen Simhallsvännerna in allmänhet och politiker för att tillsammans diskutera fram olika sätt att kunna påverka framtiden för de små simhallarna i kommunen. Som det ser ut nu är kommunpolitikernas planer att satsa allt på det nya Österåsbadet i Hässleholm och då detta står klart lägga ner alla andra simhallar ute i de mindre orterna.

Simhallsvännerna, fr v Ida Gollnert, Rebecca Davidsson, Jennie Gunnarsson och Anders Calén, planerar att starta upp en ny namninsamling som sen ska leda till en folkomröstning om de små simhallarna. De planerar även att starta en Facebookgrupp som eventuellt ska heta just "Simhallsvännerna". Kanske kommer de att samarbeta med Tyringe.

Det fanns gott om engagerade åhörare som kom med en rad synpunkter. En idrottslärare på Bjärnums skola menade att simkunnigheten bland barn och unga är livsviktigt. I en kommun där det finns ett så stort antal sjöar kan det förhindra många drunkningstillbud. Dessutom handlar det om att befrämja folkhälsan genom möjligheten till motionssimning. Hon menade också att de flesta efterfrågar vanliga simbassänger mer än rutschbanor och vågmaskiner. Det som betyder mest för en simhall är närhet, tillgänglighet och lågt pris. Att sedan behöva bussa skolelever till Österåsbadet från alla småorterna för att de ska kunna få sin simundervisning kommer att kosta en hel del och innebära längre skoldagar för eleverna.

Engagerade Bjärnumsbor och en del kommunpolitiker kom till aulan i Bjärnums skola för att lyssna på och delta i diskussionerna kring simhallens fortsatta existens.

Hanna Nilsson från SD menade på att det är en ren samhällsservice att det ska finnas mer än en simhall i en så stor kommun som Hässleholms och att Österåsbadet inte kommer att räcka till för alla elever som behöver simundervisning. Tvingas sedan Österåsbadet att stänga under någon period finns det ingen alternativ simhall i kommunen alls att tillgå. Hon avslöjade också att då hon satt med i kommunpolitikernas Badhusgrupp för att diskutera badhusens framtid fick de inte ta upp badhusen i Tyringe och Bjärnum alls utan bara prata om badhus i Hässleholm!

Andres Edwall från C menade på att en folkomröstning är ända vägen att kunna ändra det beslut som redan är taget. Han förklarade att det bara krävs att 10 % av samtliga röstberättigade personer som är bosatta i kommunen skriver på en namninsamlingslista. Det handlar om cirka 4 200 invånare. Får man ihop detta krävs det sedan att endast en tredjedel av politikerna i kommunfullmäktige säger ja till en folkomröstning för att den ska kunna verkställas.

En folkomröstning är visserligen bara vägledande, men då ett riksdagsval och kommunalt val väntar runt hörnet så kan utgången av en sådan folkomröstning påverka vad folk röstar på i valet av kommunpolitiker, menar Hanna Nilsson. Både hon och Anders Edwall intygar att pengarna finns, det är bara frågan om vad de ska användas till. De anser att en ombyggnad av simhallarna till andra aktiviteter skulle bli betydligt dyrare än att ha kvar dem som simhallar och renovera dem till fullgott skick.

 

Top