Friluftsgudstjänst vid Farstorp

FARSTORP. Årets första friluftsgudstjänst vid Farstorp, i allra bästa försommarväder, samlade 30 personer vid Hörröds gamla kvarn. Hellre-än-bra-kören medverkade med sång. Ullrika Jäderland var präst.

 

Gudstjänsten avslutades med kaffeservering vid den gamla kvarndammen. Sommaren kändes påtagligt närvarande denna vackra pingstdag.

I mitten av maj samlades Bjärnums pastorats tre olika kyrkokörer till en gemensam konsert i Farstorps bygdegård. Körerna från Bjärnum, Vankiva och Farstorp drog ganska mycket folk.

Nästa friluftsgudstjänst i Farstorp arrangeras utanför församlingshemmet midsommardagens eftermiddag. Kyrkoherde Mats Svensson predikar.

 

Top