Finbesök hos Bjärnums Museums Järnvägsbolag

BJÄRNUM. Under fredagen fick Bjärnums Museum besök av tre smalspåriga tåg som ville testa spåret som finns på museet. Två av tågen kom från Värmland och det tredje från norra Tyskland.

Ett av de gästande tågsätten från Värmland

Dan Zeleck med hustrun Franzi, kom med ett smalspårigt tåg av märket Diema. Dan berättar att han var tågsamlare och hade 18 tåg och ca 150 vagnar i sin samling. Hustrun, Franzi däremot var samlare av grävare. Maskiner på mellan 9 och 16 ton fanns i hennes samling.

Dan Zeleck kör glatt sitt ekipage fram och tillbaka under överseende av hustrun Franzi som dokumenterar

Dan uppskattade verkligen miljön och samlingarna som finns på plats. Han gillade också att skruvargänget på muséet, som består av både gamla och unga krafter.

Efter stoppet i Bjärnum skulle Dan och Franzi vidare norrut till Elensylte torvmosse, utanför Vislanda och sedan vidare till Rytta vid Falköping.

Kristoffer Frostensson berättar om sin samling av smalspåriga lok och vagnar.

Tågentusiasten Kristoffer Frostensson från Kulleröd var självklart på plats. Han berättade att han har 8 lok och ca 30 vagnar i sin samling uppe i Kulleröd.

Enligt ordförande, Håkan Andreasson, är tågspåret i Bjärnum ca 60 meter långt och det var svårt rent platsmässigt förlänga det, då det i så fall störde övrig verksamhet.

Vedförrådet för nästa vinter bättras på med hjälp av den bensindrivna vedkapen.

Förutom att tågloken körde fram och tillbaka på rälsen var även en del andra maskiner i gång, bland annat den bensindrivna vedkapen under ledning av Jonas Lindhe.

Undertecknad fick förmånen att provköra det tyska loket under överseende av Dan Zeleck

Många kan säkert tycka att det är ett ganska udda intresse att samla på gamla smalspåriga lok och vagnar. Undertecknad kan intyga, efter att fått köra det tyska loket, att det var väldigt kul att få testa.

Ytterligare ett av de gästande loken.

 

Top