Ny minibok från Vittsjö

VITTSJÖ. 25 bilder. 50 sidor. 100 kronor.

Så kan man kortkort sammanfatta den nya bok (det nya häfte) om historien i Vittsjö som utkommer under Vittsjödagen, lördagen den 15 juni.

Då ger veteranen och pensionären Ebbe Persson på Ramnsjövägen ut den nya produkten ”Kris- och krigsminnen från Andra världskriget”.

Välkända paret Lars Erik och Britta Svensson vid Korsahåla, Hårsjö svarar för den praktiska försäljningen under Vittsjödagen.

Ebbe beskriver sina egna minnen från tiden före och under kriget under 1930-talet och 1940-talet. Då bodde unge Ebbe på en gård ute på landsbygden i Vittsjö socken, varför han är väl insatt i de lokala och praktiska förhållandena. Flera av bilderna är ovanliga.

Ebbe Persson säljer också boken hemifrån villan på Ramnsjövägen 23: 0451-225 63.

 

Top