Ny ordförande i Vittsjö räddningsvärn

Under förra året utlarmades räddningsvärnet 22 gånger och den allvarligaste incidensen var då en villa brann ner till grunden vid början av året. Övriga larm har varit av lindriga art.. Värnet har haft 20 övningar som till en del varit inriktade på vattenlivräddning.
Räddningsvärnet har god kontakt med räddningstjänsten i Hässleholm där utbildning och information sker.
Räddningsvärnet planerar under innevarande år att vid flera tillfällen visa upp sig och utryckningsfordonen vid offentliga tillställningar. Räddningsvärnet är en tillgång för bygden och är värd uppskattning. Värnet arbetar på lokal nivå och känner bättre än någon annan till olika byarna och vägförbindelser.

 

 

Top