Trygg i Vittsjö

Flera av föreningens medlemmar har under hösten genomgått utbildning i HLR (hjärt/ lung-räddning). Under våren kommer styrelsen att planera in även utbildning i eldsläckning.

Det var imponerande att ta del av det stöd i form av sponsring föreningen har. Såväl företag som väldigt många enskilda betalar årligen till verksamheten.

Du som är intresserad av att vara med som chaufför är välkommen. Information och kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida  www.tryggivittsjo.se

 

 

 

Top