Kulturbyggnader brann ner i Vittsjö

Rökskadade.
På platsen fanns sju brandfordon och cirka 15 polis- och ambulansfordon. Totalt fanns 25 man från Räddningsvärnen på plats och bekämpade elden. Två personer fördes till sjukhus för lättare rökskador och en person fick lättare skärskador vid försök att slå ut en glasruta.

Många nyfikna samlades vid katastrofplatsen för att se förödelsen av kulturbyggnader men höll sig på vederbörliga avstånd då de kraftiga röken över väg 117 mot Gåsadammen gjorde det mindre hälsosamt att vistas där.

Den transportabla vattenpumpen från räddningsvärnet i Vittsjö togs fram och transporterades till Gåsadammen där vattnet användes till släckning.

Väg 117 var av naturliga skäl avstängd från Bäckabro upp till Länsmansvägen. All trafik lotsades genom massivt polisarbete fram på smågatorna då hela bredden av väg 117 sträckvis var belamrad med utlagd slang.

HEMGÅRDEN I RISKZONEN
Det var ett riskfyllt släckningsarbete då det enligt uppgift fanns ett par gastuber i fastigheten men dessa klarade värmen, kanske tack vare vattenbegjutning.

Bibliotek Hemgården är beläget endast cirka tio meter från de eldhärjade byggnaderna och stundtals var lågorna från hyresfastigheten oroväckande nära men räddnings-personalen lyckades med kraftig vattenbegjutning rädda biblioteket men hettan var så intensiv att målarfärgen på byggnaden sades ha blivit skadad.

Evakuering.
Hyresgästerna i fastigheten norr om de eldhärjade byggnaderna fick evakueras då den vinddrivna rökutvecklingen lade en tät rökridå över fastigheten. Ingen människa skadades där men en del av lägenheterna blev kraftigt rökskadade.

Eleverna i förskolan Bäckabro evakuerades för säkerhets skulle då rökutvecklingen stundtals hade riktning dit. Eleverna evakuerades enligt krisplanen till församlingshemmet och all ventilation till Allaktivitetshuset stängdes av.

Kriscentrum var förlagt till Servicekontoret där Ewa Nevhage och Carl-Olof Danielsson var ansvariga för verksamheten. Åt de drabbade som fått sina hem förstörda ordnades provisoriskt boende tills vidare. Den sociala verksamheten prövades och tydligen fungerade denna ganska bra i ett akut läge,

Kulturbyggnad.
Den nu nedbrunna fastigheten byggdes av handlande Gustaf Andersson i början av 1930-talet. Wallbergs Tenn och numera Gerts Tryckeri hade sin verksamhet i tidigare HENNINGS lagerlokaler. Då fanns på sin tid glasmästeri och i skyltfönstret visades golvmattor och längre fram i tiden fanns även en andelsfryshus innan Wallberg flyttade in.

Samhällsbilden har efter den förödande branden ändrat utseende ganska betydligt. De gamla byggnaderna rymde många minnen och var ett inslag i byn,men är nu borta.

Det var tack vare en massiv insats från räddningsstyrkan som intill liggande byggnader räddades.

 

Bild för en vecka sedan

(Foto Jonas Brauer)

 

Top