Björstorp utvidgar verksamheten

Björstorp skola var den första skola som byggdes i Vittsjö dåvarande kommun och uppfördes 1877. Skolundervisningen upphörde 1965. Efter något år blev det en hemvärnsgård och då denna verksamhet upphörde bildades Björstorp skolans Fastighetsförening som nu är ägare till den gamla skolan.

Medlemsantalet håller sig omkring 20 och den största samlingen varje år brukar vara då drabbade barnen från Tjernobyl kommer på besök, i år den 7 juli.
Vidare diskuterades kommande verksamhet. Enigheten var stor då det gällde utvidgat samarbete eller utbyte med andra närliggande föreningar eller sammanslutningar. Under året planeras inbjudan till någon eller några föreningar att delta i gemensam tips- och grillkväll. Satsningen blir ett led i att hålla landsbygden levande!

Top