FÖRÄLDRAR TRÖTTA PÅ KOMMUNEN

Platsen där barackerna är uppställda är helt öppen och under sommaren är just solen och värmen ett stort problem. Personal vid skolan och enskilda föräldrar har under en längre tid påpekat problemet för kommunen. -Vi har försökt få Hässleholms kommun att sätta upp skärmskydd i någon form. Tyvärr, menar Helene Sandberg, Caroline Ottosson och fler föräldrar, - det verkar inte som kommunen vill lyssna på oss.

Nu tar alltså föräldra-föreningen tag i saken. Vi har fått god hjälp av Lions Vittsjö-Bjärnum samt Olofssons Golvservice, Carlströms sågverk, Bjärnum AB och av Sten Norberg Bil AB.

Nu fixas det ett solsegel som förhoppningsvis kommer att ge skugga under sommarens varma dagar. Dessutom bygger föräldrarna bollplank, en ”tankapparat” för cyklar och småbilar och en hel del mer kul saker.

 

Top