11 600 KRONOR TILL ELEVER FRÅN VERUM

VERUM. Fyra elever från sjätte årsklass i Verum fick dela på 11 600 kronor från Nilla och Axel H Petterssons donations- fond.

De premierade eleverna samlade vid donator- ernas gravplats.
F v Amanda Nilsson, Jenny Bui, Love Nylund och Axel Nord.

Den siste av makarna avled 1979 och testa-mentet angav att hälften av räntan på deras stora förmögenhet skulle tillfalla elever efter avlagt kunskapsprov i fyra ämnen. Donationen har genomgått permutation.
Eleverna fick för en tid sedan genomgå ett prov i matematik, historia, geografi och orienteringsämnen. Detta prov hade organiserats av Filippa Esayas och vid gudstjänsten i Verum kyrka var det Anders Paulsson som delade ut premierna. Delsumman inom varje ämne var 800, 750,700 och 650 kronor och kunde i bästa fall ge 3 200 kronor. Vid gudstjänsten medverkade förutom Carl Olof Danielsson, Mats Lunnergård samt Sofia Larsson med tvärflöjt.
Efter gudstjänsten samlades besökarna vid donatorernas gravplats där Anders Paulsson lade ner en bukett blommor.

 

Top