NYTT SPÅNTAK PÅ KVARNEN

VITTSJÖ Såganläggningen i Ekholmen vid Gundrastorp Ekholmens dammverk håller på att få ny takbeläggning av hyvlade takstickor.

 

Det är företaget NIWI med ägarna Nils Anders Nilsson och Mats Wikström, Örkelljunga som skall täcka östra sidan av taket med cirka 13 000 takstickor eller takspån som kanske är den officiella benämningen. Då åtgår givetvis 13 000 blanka trådspik för att hålla stickorna på plats.

 

Det gamla spåntaket som inte hade så många år på plats har skyfflats bort och delvis har nya läkt kommit på plats. Det återstår ännu några dagars uppehållsväder innan hela taksidan har kommit på plats. Byte av takbeläggningen var befogad då det gamla taket uppvisade vissa ålderssymtom.

 

Takläggarna Mats Wikström och Nils Anders Nilsson lägger spån efter spån på taket.

 

Varje hus och byggnad är unika i fråga om konstruktion och uppförande och för hantverkarna är det därför av vikt att känna till byggnadens historia och byggnadssätt. På sågen läggs spånen varannan gång från vänster och vartannat varv från höger.  Denna teknik varierar på plats till plats.
De båda kompanjonerna Nils Anders och Mats har militär bakgrund och vid friställning beslutade dom att satsa på något nytt.

 

Efter ett par år som lärlingar var tiden mogen att starta ett företag med huvudsaklig inriktning på spån- och halmtak. Efterfrågan är stor på dessa hantverkare då det finns allt för få personer som sysslar med detta hantverk varför framförhållningen är tämligen lång.
Med tiden har trädet till spån försämrats bland annat på grund av snabb tillväxt och därtill kommer olika sorters nerfall som försämrar hållbarheten.

Top