SEVÄRT I VITTSJÖ 8

En av de många sevärda platserna i Vittsjö finns centrum. Vägfarande på väg 117 kan knappast undgå att beundra idyllen Gåsadammen med dess grönska och rika fågelliv.

 

I dag är området en idyll både för befolkning och vägfarande med de flygande gässen i brons, fontänen som ger syre till vattnet och som ger en rofylld vy trots porlandet i vattenfontänen. Den lilla alphyddan på ön förgyller intrycket.
Gåsadammen är en del av Vittsjön och en insjö bildades då järnvägen drogs mot Markaryd 1892 och viken blev med tiden Gåsadammen. Från början var det nog en fin idyll men efterhand försämrades området.

 

Idyllen Gåsadammen med fager omgivning.


Gåsadammen har inte alltid varit Gåsadammen utan ända fram till 1955 var det en stinkande och dyfylld pöl. Vass och annan växtlighet tog allt mer hand om vattnet och stanken var markant. Orsaken till att den lilla insjön växte igen var till stor del beroende på att avlopp från flera fastigheter släppts ut helt orenat. Intill Gåsadammen fanns under några år ett bryggeri andra sidan gatan och allt avfall från denna verksamhet släpptes också ut orenat.

 

Året var 1955 när föreningen Gåsadammens Vänner bildades på initiativ av brandchefen Åke Ernstson. Första åtgärden var att pumpa vattnet från Gåsadammen ut i Vittsjön. Den första tiden av länspumpningen gick förvånansvärt bra men problemen började då det var tid att suga upp och pumpa ut den sörja som fanns på bottnen. Där fanns ett lager på upp till 25 centimeter av dynga som stank otroligt men med tiden blev dammen torrlagd så bra det gick.

 

De tre gässen är en prydnad för Gåsadammen till skillnad från en annan skulptur som finns i skymundan.

Med hjälp av caterpillrar rensades resten av dyngan bort samt all växtlighet ner till sandbotten. Vittsjö kommun beslutade att bidra med 7 000 kronor då hela projektet var kostnadsberäknat till 15 000 kronor. De behövande 8 000 kronor samlade Åke Ernstson och medhjälpare in på frivillighetens väg till föreningen Gåsadammens Vänner.
I planeringen ingick även anläggande av en fågelö i dammen och denna ö fick senare namnet Gåsön. En liten hydda av alpmodell byggdes som en lugn plats för ruvande svanar, gäss och änder.

 

De tre bronsgässen på Gåsön har skulpterats av Arvid Källström och invigdes då landshövdingskan Elisabet Petri bjöd täckelset att falla år 1965.
Samma år hölls den första tisdagsunderhållningen på scenen vid Gåsadammen som uppfördes 1964. Då kom det 5 000 besökare för att lyssna till det bästa Göinge hade att frambringa av underhållare med Göingeflickorna som dragplåster.
Gåsadammen och parken är något som befolkningen tar för givet men om inte initiativet tagits 1955 fanns det planer på att fylla igen hela dåvarande träsket med stenar och grus. Alla borde sända en tacksamhetens tanke till Åke Ernstson som var den drivande för att Gåsadammen blev vad den är i dag.

Top