KOMMUNFULLMÄKTIGE HÖLL SAMMANTRÄDE I BJÄRNUM

BJÄRNUM På måndagen höll Hässleholms kommunfullmäktige sitt junisammanträde. Platsen var Bjärnum, arenan Folkets park.

 

Stig HanssonKommunfullmäktige var inbjudna av Stig Hansson från Folkets hus. Anledningen var pengar till renovering som man sökt hos Boverket. Kommunen ville se hur renoveringen gått och de ledande politikerna är rörande överens om att jobbet är väl genomfört.
Hur mycket pengar har renoveringen kostat?
- Totalt handlar det om 2 miljoner kronor. De har sökt 1 miljon kronor från Boverket vilket utgör 50% av den totala summan. Kommunen går in med 30% och så får föreningen bekosta 20% själva, förklarade Douglas Roth (M), kommunfullmäktiges ordförande.
- Vi anser att det är viktigt med engagemang från föreningens sida och det är betydelsefullt att samlingspunkter finns på de olika små orterna. Just Folkets Park är en speciell företeelse, berättade Lena Wallentheim (S), kommunfullmäktiges andre vice ordförande.

 

Mikael Koenen (FP), Lena Wallentheim (S) och Douglas Roth (M)

Under sammanträdet gick man igenom ett antal viktiga punkter. Bland annat strategier för kommunen.
- Efter stationens och järnvägens utbyggnad har människors rörelse i staden ökat betydligt. Därför ska vi gå igenom hur vi kan utveckla området på sikt, förklarade Douglas Roth.
- Vi vill göra kärnan mer attraktiv. Därför ska vi samtala med både politiker, tjänstemän och företagare, sa Lena Wallentheim.

 

Protokoll på vad som klubbades igenom släpps om ett par dagar.

Top