SEVÄRT I VITTSJÖ 11


BILDEN: Det fina järnkorset visar var Pär Härd har sin viloplats.

Pär Härd var född i Brönnestad 1785 och tog värvning och var med i kriget i Leipzig och Norge. Han bosatte sig i Vejshult där han fann sin maka i trakten. De ingick äktenskap 1816 och fick tillsammans sex barn som växte upp i det fattiga hemmet. År 1837 gick han till en givmild gård i Hästhult där han tiggde en kaka bröd till sin fattiga och hungrande familj. Svårmodet tog överhand vid hans färd mot hemmet och han tog sig själv av daga i ett träd.

Enligt dåtida bestämmelser fick en så kallad självspilling inte begravas på kyrkogården utan Pär Härd fick sitt vilorum i gränsen mellan Röke och Vittsjö församlingar. En tradition berättar att i sådant fall skulle två församlingar ”drabbas” av de olyckor som kunde följa efter en självspilling. Under många år har det satts blommor på gravkullen och påskliljor har planterats utmed vägen. För drygt 30 år sedan sattes ett träkort på graven men detta förmultnade.

Ett par släktforskare i Amerika sökte sin anfader i femte generationen, Pär Härd och blev visad graven. Släktingarna återkom efter två år och kunde då avtäcka järnkorset som då kommit på plats.

Från Vejshult går det cykelledes att ta sig fram till Härds grav. Från Englarp finns bilvägen fram till graven men fordonstrafik är förbjuden.

 

Top