SEVÄRT I VITTSJÖ 12

MILSTOLPAR I VITTSJÖ. Inom Vittsjö socken finns fyra så kallade milstolpar, eller den rättare benämningen Fjärdingsstolpar.

 

Förordning om dessa vägvisare som skulle sättas upp varje halv- eller fjärdedels mil, kom år 1649 och blev lagstadgat år 1734. Samtliga milstolpar utom en finns utmed väg 117 och är i mindre bra skick på grund av tidens tärande tand. Milstolparna var även en sorts taxameter för gästgiveriskjutsarna.

 

”TATTRATAVLAN”

Gränsmärket mellan Skåne i Småland norr om Emmaljunga är enbart ett gränsmärke som kom på plats år 1760 med följande, numera svårlästa inskription; År 1760 konung Adolfh Friedrichs milde regerings. Den 15 restes. Christianstads- Cronobergs län.  Smeknamnet Tattaretavlan lär ha tillkommit när dåtids landsvägsfarare hade tillhåll just vid gränsen. Vanliga vägfarande undvek att passera dessa tillhåll av rövare. En berättelse gör gällande att tattare var förbjudna att passera detta märke. Märket var också en sorts tullstation under krigstiden och då mul- och klövsjukan drabbade Skåne. Inget kött fick föras från Skåne till Småland och för att hindra detta fanns dagtid en bom över vägen. En slaktare berättade för 35 år sedan då han under Andra världskriget sålde kött till Småland hade han ofta polisen efter sig på byavägarna men var ”fredad” då han kom över länsgränsen.

 

EMMALJUNGA 1

Den nordligaste milstolpen finns norr om barnvagnsfabriken utmed gamla vägen (Hultahusvägen).

 

EMMALJUNGA  2

Denna milsstolpe finns på västra sidan av väg 117, nästan mitt emot korsningen 117- Korgmakarvägen. Längst ner på stenen syns årtalet 1766.

 

HAVRALJUNGA

Milstolpen är liten och oansenlig och finns några meter norr om vägen mot Snärshult på östra sidan av väg 117, intill torpmarkeringen 211.

 

VITTSJÖ

Mitt i samhället finns nästa milstolpe. Även denna har tämligen osynlig skrift och är belägen mellan fastigheterna Hässleholmsvägen 21-23.
Dåtidens mil var 10 688 meter och vid noggrann mätning för några år sedan stämmer de inte med dessa mått även om mätningen skedde på den gamla vägen. Nästa milstolpe söderut har funnits på plats i Hagsjö.

 

SKJUTSHÅLL

Ett par tiotal meter söder om dåvarande Trobecks pensionat finns en stenstolpe, främst avsedd för gästgiveriskjutsar men också en vägvisning för vandrare hur långt det var till nästa samhälle. Stenen är nästan helt skymd av växtlighet men finns en meter från trottoarkanten. Texten anger att det är ≤ mil till Bjärnum och det 1 3/8 mil till Markaryd.
Bilderna visar de omskrivna milstolparna och skjutshålltavla.

 

Top