HISTORISK FEST I EMMALJUNGA

 

EMMALJUNGA. Det blev fest och affärer i Emmaljunga församlingshem då hemmet firade på dagen  sin 75-åriga tillvaro. Samvaron inleddes med sång och allsång med Mats och Sam som försångare innan Calle Präst föredrog en historisk sammanfattning från planeringen av församlingshemmet till det var tid att fira 75 år.

BILD: Hampus Blank var flitigt ”varubud " vid 75-års jubileet.

Det var kommunister Bruno Fredlund som var initiativtagare till att församlingshemmet invigdes den 24 november 1935. Några år tidigare bildades Emmaljunga Kyrkliga arbetsförening för att genom syföreningsauktioner samla in pengar till bygget. Numera heter föreningen Emmaljunga kyrkliga förening. Wittsjö hembygdsförening skänkte var sitt exemplar till de nära 50 besökarna av Ernst Paulssons häfte om församlingshemmet. Dessutom delades det ut årtalsdata om församlingshemmet.

Vidare föredrog Ebbe Persson fakta om den första vigseln i Emmaljunga församlingshem på midsommarafton 1936 då J V Nilssons dotter Margit gifte sig. Denna flicka var redan som 17-åring organist vid gudstjänsterna. Hälsning framfördes också från J V Nilssons son Edgar Borgenhammar. Dessutom föredrogs händelsen då Paul Hansson 1906 räddade en flicka från att drunkna. Silverdosan som tack för räddningen visades upp. Även hälsning från Siw Kjellberg framfördes.

Efter fika var det tid för årliga försäljningen med Jan Rosén som klubbförare. Utbudet var lika rikligt som om det varit en diversehandel på landsbygden med kakor och julkärvar och en hel del annat. Sammanlagda intäkten för kvällen blev 13 582 kronor vilken summa tillfaller den kyrkliga föreningen som bland annat har ekonomiska ansvaret för det 75 åriga församlingshemmet. Varje familj fick som ljust minne ett präktigt stearinljus med sig hem.

 

Top