Ledningen för Sveriges lions sydvästra distrikt möttes i Vittsjö.

Framtid, utveckling, utbildning o medlemsfrågor var viktiga punkter på dagordningen.

Bo Sigeback lions club Vittsjö/Bjärnum, som är ansvarig för distriktets textilgymnasium i Nepal meddelade att 50 nya flickor börjar sin utbildning inom kort. Flickor som riskerar att hamna i trafficing/prostitution i Indien kan i stället utbildas och sen försörja sig som sömmerskor.
Här behövs dock ytterligare några faddrar som betalar 100 kr per månad, vilket bekostar utbildningen för en flicka.

Bosse rapporterade också om Lions Quest, som han också är distriktsansvarig för. Lions Quest är ett program för att förebygga mobbning, missbruk o attitydproblem i skolan och i idrottsklubbar. Lions Quest är ett av de program som håller på att utvärderas av skolverket.

Flera hjäpprojekt diskuterades bl a barndiabetes, som troligen blir en Röda Fjädern-aktivitet 2012/2013.

Efter valnämndens redogörelse för kommande val och beslut om tid o plats för nästa möte tackade guvernören deltagarna och arrangörerna och avslutade mötet.

Top