SKARP ÄNGLAVAKT PÅ SJÖN OCH I SKOGEN!

 

BJÄRNUM. Skogshuggarlivet i Värmland med -30° och en meter djup snö var lugnare och behagligare än att segla på Östersjön under Andra världskriget med förrädiska och explosiva minor i vattnet.

Krigsseglare Bernhard Skarp för en lugn tillvaro i villan i Bjärnum.

Virkesmätare Bernhard Skarp i Dalsjö har haft sina arbetsplatser från Harparanda i norr till Tyska hamnar i söder.

Det är ett ganska omväxlande liv som har fört Bernhard Skarp till pensionärens lugnare liv i berguppvärmda villan vid Dalsjö i Bjärnum. Det var äventyret på de stora vattnen som lockade ut Skarp på sjöfararens hårda liv som 17 åring. Målsman underskrift för ungdomlige och äventyrslystne Bernhard fixade han till utan föräldrarnas vetskap och en vacker dag 1944 meddelade han hem till Bjärnum att ”nu går jag ombord”! Det blev flera resor med segelfartyg mellan Sverige och Tyskland, trävara från Sverige och koks från Tyskland under krigets intensiva skede då ingen olja eller bensin fanns att tillgå i Sverige.

I Harparanda lastades slipers till Tyska järnvägen som var sönderbombad men i Harparanda var hamnen så grund att timmer fick bogseras ut till det väntade segelfartyget och sedan lastas för hand, planka efter planka. Jobbet för den unge sjömannen, jungmannen var bland annat under färd att hålla utkik efter förrädiska minor. Som närmast en sådan förödande tingest var det 50 meter under dagsljus. Under natten och vid stormigt väder var det änglavakt som gjorde att seglatsen kom lyckligt fram. Samma avstånd var det då en tysk ubåt plötsligt dök upp med kanonen riktad med det Svenska segelfartyget. Hälsningen med akterflaggor gick ovanligt raskt i ”skarpt” läge, ner och upp med Svenska fanan och Tyska hakkorset vilket gav fri passage.

Mitt i eldlinjen befanns sig Bernhard Skarp vid ett tillfälle då Tyska och Ryska fartyg besköt varandra med granater som passerade över segelfartyget på någorlunda höjd. Vid ett tillfälle befann sig en ubåt endast någon meter under vattenytan och det svenska fartyget seglade över ubåten med en del skador i skrovet på seglaren. Inte vid något tillfälle hade Bernhard Skarps fartyg malmlast ombord utan det var endast trävaror. En torpedträff på malmfartyg betydde att fartyget sjönk på en minut medan trälastad fartyg kunder hålla sig flytande länge.

Vid ett tillfälle bar Bernhard Skarp en kamera med sig under vistelse i en tysk hamn. Om han hade ertappats av någon tysk soldat hade han skjutits direkt utan några frågor. Kaptenen på båten upptäckte kameran och Bernhard fick uppmaningen att genast kasta den i sjön. Bernhard fick tag i en koksbit och kastade denna över bord medan ha grävde ner sin kamera i en sandlåda. Sanden var avsedd för släckning av eld ombord. Om någon tysk patrull hade upptäckt kameran vid ständigt återkommande visitationer hade det kunnat få oanade konsekvenser.

Under krigsåren var det över 2 000 svenska sjömän som omkom på havet och cirka 300 svenska båtar sänktes. Många av dessa händelser lades i mörker då varken radio eller tidningar rapporterade om alla tragiska händelser. Varje år efter krigets slut ordnas en träff i Sjömanskyrkan i Halmstad för sjömän under kriget och årligen utges en minnesskrift ”Hemmahamn”. Leden av dessa sjömän glesnar allt mer och består nu av åtta sjömän! Två av deltagarna i träffarna är Bernhard Skarp och Georg Gullstrand, Vittsjö. Deltagarna kallades för krigsseglare och blev hedrade för insatserna under kriget. Hyllning framfördes 1996 av dåvarande kommunikationsministern och handelsflottans kulturråd.

Arbetslivet för Bernhard Skarp började som springpojke följd av sågverksarbetare och många år av skogsarbete i södra delarna av landet. Det skogliga arbetet fortsatte som oberoende virkesmätare från 1962 samt cirka 15 år som exportmätare för exporterade trävaror samt övriga mätuppdrag för olika firmor. Dessutom var Skarp inköpare och handlade med trävaror under cirka 20 år.

Efter verksamhet med eget sågverk i kombination som virkesmätare blev det ett lugnare leverne för snart 84 årige Bernhard Skarp i Bjärnum som förlägger dagliga promenaderna till givetvis skogliga områden!

 

 

Segelfartygen Svanen som var Bernhard Skarps arbetsplats under Andra världskriget.

.

Top