KÄMPE OLA BLEV 100 ÅR

VITTSJÖ. Ola Kämpe i Hästhult var den förste på 1900-talet som uppnådde 100 års ålder år 1903. Ola Kämpe var född i Vejshult men flyttade till Hästhult och där tillbringade han hela sin levnad och han avled även i Hästhult (torp nr 74 i Torp och torpare…) Ola Kämpe var troligen den allra förste i församlingen som uppnådde så hög ålder.

BILD: 100 åringen Ola Kämpe i Hästhult

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ola Kämpe städjade och bebyggde torpet omkring 1840 och var beläget på Gösta Olssons ägor i Hästhult. Torpmarkeringen samt ett stenröse markerar i dag var torpet var beläget.

Ola Kämpe var en duglig timmerhuggare och han sysslade även med tillverkning av laggkärl fram till 95 års ålder. I sin ungdom var han en skicklig jägare och det berättas att han även skjutit en varg som på den tiden inte var så ovanlig i dessa trakter. Uppgifter gör gällande att den allra sista vargen sköts i Vittsjö under 1860-talet.

I den gamla stugan skall det ha funnits en så kallat femuddakors inskuret i en bjälke. Denna symbol skulle skydda mot trollen vilka förlorade sin makt och kraft då de fick se ett sådant kors.

En tämligen omfattande släktforskning utfördes och avslutades 1965 där Kiempesläkten har kunnat följas tillbaka till salpetersjudaren Anders Tufvesson 1705- 1759. Flera släktträffar har arrangerats vid Kämpelyckan i Hästhult. Stavningen Kiempe ändrades till Kämpe i slutet av 1800-talet.

Under de sista åren av sin levnad vårdades Ola Kämpe i sitt hem av en syster. Ola Kämpe är begravd söder om huvudingången till Vittsjö kyrka.

På 1980-talet ordnades skidlopp från Emmaljunga till Vittsjö under flera år och passerade då Kämpelyckan i Hästhult. Loppet kallades Kiempeloppet.

Ola Kämpe var den förste av församlingens hittills 21 hundraåringar.

 

Top