Lions i Sveriges sydvästra distrikt hade årsmöte i Falkenberg.

Distriktsguvernören, Paul Månsson lions club Åstorp, talade om vilka enorma hjälpbehov  som finns runt om i världen och att han kände stolthet över lions och den hjälpinsats som vi medlemmar i distriktets klubbar tillsammans utför.

En finstämd parentation, som leddes av tidigare guvernören Sven Steffner, över de medlemmar som avlidit under verksamhetsåret avslutades med psalmen ”Härlig är jorden”.

Kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg, Marie-Louise Wernersson talade om Falkenberg som framgångsrik kommun inom industri, miljö och fritid/rekreation med laxfiske t.o.m. i centrum, fina badstränder osv. Hon önskade oss lycka till i vårt behjärtansvärda arbete och välkomnade oss till Falkenberg.

Efter musikunderhållning av musikstuderande Siri Skansberger fiol, Maria Janfalk piano och Johan Örjansson sång och utdelning av stipendier till dessa tackade DG Paul Månsson för ett fint och bra genomfört program och förklarade distriktsmötet invigt.

Efter förflyttning till Grand Hotell vidtog mötesförhandlingarna. Budget o organisationsfrågor av-klarades.

Vi informerades om att en Röda Fjädernaktivitet till förmån för barndiabetes skall genomföras 2012/2013, Ungdomsläger skall arrangeras 2012.

Vår forskningsfond mot folksjukdomar, som årligen delar ut 20 stipendier á 25000 kr till forskare inom olika områden, jubilerar i år och kommer att dela ut extrastipendier av den anledningen.

Sömmerskeskolan, för traffikinghotade flickor i Nepal fungerar bra och utvecklas helt i enlighet med ledningens intentioner, ansvariga här är Bo Sigeback LC Vittsjö/Bjärnum och Anette Axelsson LC Husqvarna.

Bo Sigeback är också ansvarig för Lions Quest ,och informerade om  det, ett program för att förebygga mobbning, missbruk o attitydproblem i skolan

Efter val o genomgång av övriga stadgeenliga punkter presenterade nyvalde Distriktsguvernören Hans Hallberg LC Falkenberg sitt distriktsråd (styrelse) och hälsade välkommen till Falkenberg  i september igen på Ditriktskonferens och extra Distriktsmöte.

Avgående DG Paul Månsson tackade deltagarna o förklarade mötet avslutat.

 

Top