INFORMATION OM SÄKERHET

 

VITTSJÖ. Det hade funnits plats för åtskilliga fler lyssnare i Allaktivitetshuset än vad som var fallet då Räddningstjänsten och Länsförsäkringar informerade om alla de möjligheter som finns för att skydda hem och egendom.
Information lämnades också om Grannsamverkan som åter börjar bli intressant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt Erling Olsson, Annika Olsson och Joel Johansson försökte väcka intresset hos boende att skydda hem och egendom.

Annika Olsson informerade om bättre organisation med just Grannsamverkan. På vissa platser fungerar det bra med samarbete grannar emellan medan det på andra områden är sämre beställt med samarbetet mellan grannar . Därför håller en organisation på att byggas upp med kontaktperson och viss registrering med telefonnummer och liknande så att alla grannar kan nå alla grannar inom visst område om någon oförutsedd situation skulle inträffa. Dekalen Grannsamverkan eller larmdekal har visat sig avskräcka en femtedel av de skumma individer som tänkt sig göra ett oönskat besök.

Joel Johansson informerade om Räddningstjänstens organisation där de lokala räddningsstyrkorna gör en stor insats innan räddningstjänsten från centralorten kommer fram. Även den enskilde medborgaren har ett ansvar att förebygga olyckor och skadefall. Brandrisken kan vara överhängande om inte försiktighetsåtgärder utförs. I varje bostad bör finnas minst en brandsläckare i pulverform med sex kilos innehåll och dessutom minst två brandvarnare. En fördel är givetvis om brand- och inbrottslarm är kopplade till larmcentral.

Bengt Erling Olsson fortsatte informationen med Grannsamverkan där alla oavsett organisationen kan göra sin insats genom att iaktta och vara observant på det som inte tillhör rutinerna för området. Han poängterade åter nödvändigheten med en utrustning för att förhindra eller bekämpa en brand. Minst en brandsläckare per bostad måste vara ett minimum.

Säkraste sättet att förvara smycken och andra mindre värdesaker är i ett stabilt värdeskåp eller vapenskåp. Det sämsta sättet för förvaring är i sovrummet eller intill fönster där skumma individer kan titta in genom ett fönster och se att det är serverat för dem. Ett ljudande larm gör de objudna besökarna stressade och försvårar avsikterna med inbrottet. En telefonsignal ökar också stressen.

Den skriftliga information som delades ut är värdefull att ta del av för bättre skydd i hemmet.

Ewa på Servicekontoret kan lämna mer upplysningar om Grannsamverkan och brandskyddTop