TÄVLING I SKOGSGALLRING VID VITTSJÖ

VITTSJÖ. Den 24 tävlingen i gallring av skog med Centern och JUF som arrangörer hölls i Björkholm. altDet var ett 50 årigt bestånd av själv-föryngrad gran som särskådades. Skall trädet bort eller skall det stå kvar? Jan Nilsson(C) välkomnade och introducerade.

Bild: Ett par skogs- intresserade särskådar de i tävlingen ingående träden.

Det var på Gunilla och Berton Bengtssons ägor på tidigare Rommentorp som 100 träd, mest gran som skulle granskas. En och annan tall samt lövträd ingick i objektet. Skogsmannen Stig Hermansson hade i god tid valt ut de träd som skulle särskådas. Stig Hermansson gav tipset att ju större krona på trädet desto större rotsystem! Under själva tävlingen var det tämligen glest mellan regndropparna fast både före och efter vandringen i den tidvis täta skogen kom regndropparna desto intensivare. Både före, under och efter tävlingen fanns Centerkvinnorna på plats för lekamlig utspisning.

En tipstävling hade framställts av Jan Svensson och bäst i denna blev P E Persson med 13 rätt följd av Bertil Sturesson och Karl-Eve Lunnergård med vardera tolv rätt.

I skogstävlingen var det Gösta Olsson som lyckades bäst med 88 rätt av 100 möjliga träd. Rolf Gustavsson kom tvåa med 86 rätt och trea blev Karl Persson med 83 rätt. Flera priser delades ut i de båda tävlingarna.
alt
Blomsterbukett delades ut till markägare och tävlings-ledare för deras arbete med tävlingens genomförande.

Bild: Många träd var markerade där gallringens utseende beslutades av skogs- intresserade.

 

Top