NATIONALDAGEN I VITTSJÖ

VITTSJÖ. Programmet för Nationaldagens firande i Vittsjö är nu spikat med Wittsjö hembygdsförenings som arrangör.
altKlockan 16 startar Vittsjö blockflöjtsorkester från Marknadsplatsen och Kl 16.15 anländer musikerna till Gåsadammens scen där hälsningsanförande sker och orkestern spelar.

Högtidstalet hålls av Anders Paulsson och sedan sjunger Therése Rud Svensson.

Utdelning av bidrag från Vittsjöfonden sker till två föreningar varefter skolorkestern spelar.

Efter kort andakt kommer Nationalsången att sjungas under ledning av Therése Rud Svensson.

Top