KORSAHÅLA EN OAS FÖR TRÄDGÅRDSFOLK


KORSAHÅLA/VITTSJÖ. Den riktiga Korsahåla mellan Lehult och Hårsjö var den stora samlingsplatsen då Lars-Erik (LES) och Britta Svensson var värdpar för årets trädgårdsvandring. Inbjudare var LRF och Hushållningsgillet i Vittsjö som kunde välkomna över 60 intresserade av trädgård.

alt

 Haldo Edlund berättar och informerar en del av besökarna vid trädgårdsvandringen vid Korsahåla.


Det var en helt annan trädgård som visades upp till stor skillnad från tidigare visningar på andra platser. Stora delar av den stora anläggningen fanns på olika höjdnivåer med stenstolpar som avgränsade markens höjder. Vid entrén till anläggningen berättade LES om nästan varje stens historia, var de kommit ifrån och varför. Tiden flöt i väg i mulen men regnfattig väderlek och trädgårdskonsulent Haldo Edlund fick påminna om att det fanns mer att se. Vid entrén till anläggningen fanns ett tiotal yuccapalmer planterade utmed den gamla landsvägen som fanns före 1902. Dessa fina palmer har sin vinterförvaring i paret Svenssons källare.

Det blev en rundvandring på de olika platåerna där LES och Edlund kompletterade varandra ganska bra. Les höll sig i huvudsak till de förutsättningar som fanns på platsen medan Edlund fortsatte med utförligare och beskrivningar grundade på sin och andras erfarenhet under många års forskning.

Det allra första intresset för trädgård och dess odlingar fick LES i sitt barndomshem där ha fick i uppdrag att vattna törstiga pelargonier. Intresset ökade allt mer och blomstrade upp på allvar 1978 då LES förvärvade fastigheten i just Korsahåla. Fortfarande är anläggningen inte helt färdig utan utvidgning sker efter hand. Numera har LES god hjälp av sin ”assistent”, sin hustru Britta som fanns på plats med sin keps ”Hästhultarens Britta”.

Kontrollera bladen nog på era växter, poängterade Haldo Edlund. Bladen är växtens kök och behöver skötas med omsorg och känsla. Det är mycket ovanligt och näst unikt att det sker odling av Amaryllis hos privatodlare men i Korsahålla förekommer det med fiberduk som skydd mot både värme och nederbörd. Strax intill fanns odling av pumpor och det framkom då att LES blivit SM-vinnare med den tyngsta och största pumpan det året som vägde 340 kilo!

Besökarna hade valt en lämplig tidpunkt för studier vid Korsahåla. Just denna kväll blommade kaktusen Sjöborren och har sin fägring i cirka ett dygn. Några av de omkring 200 kaktusarna blommade även och om tideräkningen stämde skulle ett hundratal av dessa blommor slå ut just denna kväll, eller kanske med ett dygns förskjutning.

alt

LES med den sällsynta Sjöborren som blommade just vid trädgårdsvandringen.

Två växthus var reserverade för kaktusar av olika modeller och utförande. Några av dessa stickande växter hade kostat upp till 1 500 kronor. Det är inte enbart kostnaden som är krävande utan vinterförvaringen av dessa hulligförsedda växter måste ske i källaren. Ett nog så krävande sysselsättning då två meter höga växter med varsam hand skall flyttas till och från källaren två gånger per år. Planering sker också för kommande generationer av bland annat kaktus. I en speciell låda fanns barnkammaren!

LED poängterade med bifall av Edlund att sammansättningen av jordmånen var ytterst viktig för att var och en växt skulle ha sin speciella trivseljord för att må bra. Den pampiga och sevärda odling i Korsahåla är som namnet säger belägen i en håla med lagom mängd sol och skyddad från blåst. En stilla bris är en fördel för all odling.

Den givande och informativa visningen avslutades med ett digert bord för kvällsvard med inbjudarna som värdar. Vid utgången från träffen fanns en hel skottkärra full med knölar där var och en fick ta med sig en knöl som även kallas Tidlösa eller Nakna Jungfrun.

alt

LES vid ett av drivhusen för pampiga och högväxande kaktusar.

Top