UNGDOMSKÖR FRÅN TJERNOBYL SMAKADE PANNKAKA I VERUM


VERUM. Kyrkan i Verum var i det närmaste fullsatt med inemot 200 personer som kom för att lyssna på konsert från ungdomar från Tjernobyl. Det var första gången detta läger i Broby gästade Verum. De flesta av besökarna hade tidigare lyssnat till ungdomarna men för ett 20-tal var det premiär.

alt

Två av ungdomarna från Tjernobyl framför violinmusik.

Konferencier var Rolf Tillman, lägerchef för ungdomarna som efter klockringning på Svenska sjöng lägervisan: På läger i Broby. Det blev fiolsolo samt fiolduett av unga flickor och en yngling tonade fram melodi på mandolinliknande instrument. Sångarna hade en hel orkester som tog hand om de musikaliska inslagen. Under sången: Man ska leva för varandra var det allsång på Svenska med varannan vers där det också var handslagning med grannen. Efter nästan varje musiknummer utförde ungdomarna en unison bugning som tack för de många applåderna. Kvällsandakten hölls av Carl Olof Danielsson.

Under lägertiden i Broby hade elva icke simkunniga ungdomar lärt sig simma mellan lektionerna där sånger övades in. O Store Gud framfördes av en trio och en framtidsviolinist spelade avancerat musikstycke på fiol. Kostnaderna för lägret i Broby uppgår till nära 300 000 kronor och kvällens kollekt  på 9 570 kronor blev ett välkommet tillskott. Stora godispåsar delades ut för inbördes uppdelning och efter konserten i kyrkan bjöds alla ungdomarna på pannkaka i församlingshemmet.

Bild av den stora ungdomskören finns publicerad från Björstorp på denna sida den 13 juli.

Top