VITTSJÖ BORG ÅTER I DAGSLJUS

 

VITTSJÖ. Skröner om Vittsjö Borg är fler än fakta. Det finns endast ett fakta om Vittsjö Borg och det är att borgen fanns åren 1330- 1360. Att det varit en Snapphane- borg är en skröna liksom flygande draken och spökerier. Detta framkom vid sommar- träffen vid Vittsjö Borg med hembygds-föreningen som arrangör.

Hembygdsföreningens sånggrupp förhöjde stämningen vid Vittsjö Borg.

Claes Ruderstam framhöll den idealiska platsen vid Vittsjö Borg där vind, sjöar och naturen sammanstrålar vid platsen. På eget initiativ hade han utsett blomman Klockgentiana till Vittsjö sockenblomma som växte vid strandkanten. Denna växt är tämligen sällsynt men den kunde anses som en symbol för orten och dess befolkning.

De 50 närvarande fick lyssna till hembygdsföreningens välljudande sång- och musikgrupp som framträdde med flera trevliga visor. Några av dessa finns på gruppens nyutkomna CD. Inledningen blev Slumrande toner som väl kunde symbolisera platsen.


Claes Ruderstam berättade om Vittsjö Borg som var det ursprungliga namnet på fästningen. Sen smög sig namnet Snapphaneborgen in bland befolkningen men det har aldrig varit något tillhåll för Snapphanar. Namnet fick dock ny näring då författaren från Vittsjö, Gunhild Selin gav ut sina böcker om just Snapphaneborgen. Det var först vid utgrävningar 1985- 1986 som det konstaterades fakta att det var verkligen Vittsjö borg som legat på denna plats för 650 år sedan. Ett par planscher med tidningsurklipp från utgrävningarna fanns till påseende och några fynd från utgrävningarna visades.

Vid utgrävningarna framkom att det varit framställning av järn från sjömalmen före borgens tillkomst omkring 1330. Borgen fick ett tragiskt öde omkring 1360. Fakta och skröna varierades i anförandet. Efter ytterligare angenäma och ljudande toner var samlingen slut men för intresserade blev det en kortare rundvandring till de båda borgkullarna.

 

Top