BLOMSTERGRUPPER I MUSEET


VITTSJÖ. Blomsterälskande människor strömmade till hembygdsföreningens blomsterarrangemang i museet liksom människor som sökte social närvaro. Det var en jämn ström av besökare under de dryga tre timmar som visningen pågick.

En del av de arrangerade blomster-grupperna i museet.

 

 

 

 

 

 

Ansvarig för arrangemanget var Mona Svensson som kunde räkna in flera personer som kom med sina arrangemang som dukades upp till beskådande. Det var intresserade som kom med sina egna grupper som monterats under dagen. I övrigt var det intresse för att titta på museets fasta föremål som fanns till påseende. I gamla lärarbostaden i den gamla skolan var det många kaffegäster som tog tiden i anspråk med social samvaro.

Top