FÖRBÄTTRAD VÄG GENOM VITTSJÖ

 

VITTSJÖ. En del av bedrövelsens kantiga stenar på väg 117 genom Vittsjö går nu nytt öde till mötes. PEAB har börjat gräva upp de gatustenar som finns i mitten av körbanan till glädje för alla trafikanter, inte minst för de tunga och långa fordonen. Inom ett par veckor kommer det att bli en ”ny” väg från järnvägskorsningen vid Bäckabro och fram till Skansenhemmet.

Någon grävde en grop och andra fyller den nu mer asfalt!

 

 

 

 

 

 

Det är ett antal år sedan Vägverket beslutade att något nytt och bra skulle ske med väg 117 genom Vittsjö. Mitten av körbanan skulle höjas genom en bred sträng av fastgjutna gatustenar av modell större. Planeringen var det lite si och så med under uppbyggnaden. Sedan refugen vid Vittsjöhallen var färdig gick tankarna till vinter och snöröjning. Vid kontrollkörning visade det sig att maskiner för snöröjning inte kom fram mellan kantsten och refug! ”Vi tar om det från början”!

Nu håller de förhatliga stenarna att tas bort. Kanske kommer de att säljas till högstbjudande?

I planeringen ingår att mittremsan tas bort och hålet efter stenarna håller på att fyllas med asfalt. Sedan detta har skett kommer hela körbanans bredd att hyvlas ner 13 centimeter. Därefter kommer hela bredden att beläggas med 13 centimeter ny, svart och bärkraftig asfalt från Bäckabro och upp till Skansenhemmet. Trafikdelarmärken vid refugerna kommer att finnas kvar som ett minne efter misslyckat försök med stensatt asfalt! Dock kommer stensättningen runt märket att tas bort.

Eventuellt kommer ny beläggning att läggas vidare fram till vägen mot Snärshult men där som i andra lägen är det frågan hur länge pengarna räcker! Tänk om det inte funnits påbud att stensätta mitten av körbanan hade pengarna kanske räckt till asfaltering upp till Emmaljunga?

De förhatliga stenarna går ovisst öde till mötes. Kanske skall det bli ett monument över ett misslyckande?


Top