Svamputställning i Bjärnum

 

Vi var ett tjugotal personer, som gav oss ut i skogarna runt Möllerödssjön i Bjärnum. Vädret var perfekt för svampplockning – inte för mycket sol samt uppehåll. Ansvariga för exkursionen var Rolf Lööv och Rolf Brink. Rolf L. påpekade att ett svinn på 10 % av deltagarna fick vi kanske räkna med, men höll vi oss till vänster om sjön, när vi gick ut, så skulle vi ha sjön till höger om oss, när vi gick tillbaka. Trots det var det 10%, som nästan försvann. Men bara nästan. Till vår glädje konstaterade vi att fyra sällsynta svampar hade hittats – korallticka (som tog lite tid att identifiera), gyttrad taggsvamp, hålsopp och brödskålssvamp.

 

Korallticka

Gul brödkorgsvamp

Hålsopp

Fjällsopp

En snabb genomgång av fynden gjordes, innan allt transporterades till Bjärnums museum.
På söndagsmorgonen började iordningställandet av utställningen. Närmare 150 arter skulle identifieras och få namnlappar – grön text för matsvampar, svart för oätliga och röd text för giftiga svampar. Under tiden kom flera intresserade in med nya svampar, som skulle identifieras. Roligt när en kvinna kom med svampar från kustnära område – det utökade vår utställning med arter, som inte förekommer runt Bjärnum och Vittsjö. När utställningen öppnade var intresset stort och frågorna många.
Många frågade vad de svampar hette, som fanns i deras gräsmattor. Men det är mycket svårt att artbestämma en svamp bara genom att få den beskriven. Därför uppmanades besökarna att ta med sina svampar nästa år.

Utställning och publik

Förutom de ”levande” svamparna kunde besökarna se ett bildspel om svampkunskap – en chans att lära sig lite mykologiteori. Dessutom kunde de, som ville, gissa vikten på en korg fylld med rödgula trumpetsvampar (ej trattkantareller som många trodde). Vikten var 2324 gram! Att det är svårt att uppskatta en vikt visade spridningen på gissningarna – från 1768 till 4090 gram.

Alla – både föreningens medlemmar och andra besökare – var överens om att det är ett exceptionellt svampår i år. Skogarna är fulla av trattkantareller och svart trumpetsvamp och aldrig har det väl funnits så mycket kantareller i våra omgivningar. Hösten är verkligen den gyllene tiden för alla svampälskare!

Top