Smarta elever i Bjärnum

Kontraktsmetoden
Metoden går ut på att ungdomar tar ställning mot tobak genom att skriva under ett kontrakt (där även vårdnadshavare skriver på om man är under 18 år). Kontraktet ger dig som vårdnadshavare möjligheten att samtala med din ungdom om tobak på ett avspänt sätt. Att förhindra tobaksbruk bland barn och ungdomar är otroligt viktigt då detta, förutom att bruket i sig är hälsovådligt, är en inkörsport till andra droger. En rökande tonåring löper 9 gånger så stor risk att drabbas av alkoholmissbruk och att bli alkoholist som en ickerökande tonåring och 13 gånger så stor risk att drabbas av narkotikamissbruk.

 

Anton Wesséus och Julia Gustafsson delar ut informationsblad till Martina Arnesdotter och Viktor Larsson

Morötter
Genom att göra det smarta valet, att välja bort tobak, erbjuds ungdomarna olika lokala förmåner så som aktiviteter, rabatter i lokala butiker, utlottningar av priser etc. SMART är ett nätverk för de verksamheter runt om i landet som använder kontraktsmetoden som drogförebyggande metod (läs mer på www.smart.org.se ).
Medlemmar i SMART UNGDOM
– Att bli medlem är helt kostnadsfritt, säger Julia Gustafsson som liksom Anton är hälsoinformatör och styrelsemedlem. De som blir medlemmar får ett medlemskort med en lokal framsida och en baksida som är gemensam för hela landet.

Top